Veilig uitgaan in Spetters

Een avondje uitgaan in Spetters is hartstikke leuk en dat moet vooral zo blijven! Wij hebben daarom meerdere maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het ook zo blijft. Onze gasten moeten zich namelijk altijd veilig voelen. Daarom hanteren wij deze regels en maatregelen:

Vraag naar Angela

Voel je je als persoon niet veilig omdat je wordt lastiggevallen door iemand? Ga dan naar de bar en stel dan de vraag "Is Angela er?" Wij weten dan dat er iets aan de hand is en schakelen direct de beveiligers in. Op deze manier kan je veilig en laagdrempelig om hulp vragen.

Deurbeleid

Aan de deur hanteren we een streng deurbeleid. Ongewenste figuren, zoals mensen die een drankje te veel op hebben of drugs gebruikt hebben, weigeren we direct. Ook te grote groepen, of groepen die voor spanning zorgen, weigeren we aan de deur. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk de kans op een vechtpartij of opstootje.

Beveiligers en oplettend personeel

Spetters maakt gebruik van gecertificeerde en ervaren beveiligers, die de juiste training hebben gevolgd om de orde binnen Spetters te handhaven. Daarnaast staan we in nauw contact met de lokale politie. De beveiligers controleren regelmatig de dansvloer en spreken overlastgevers aan.
 

Ben je oké? Ongewenst gedrag

Elke vorm van intimidatie (verbaal en non-verbaal), provocerend gedrag, ongewenste intimiteiten, ongewenst gedrag, gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren, zoals onder andere (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten jegens onze gasten, onze medewerkers en door ons ingehuurde personen, tolereren we absoluut niet!
Indien iemand dit storende en voor jou onveillige gedrag vertoont zullen we deze persoon onmiddellijk de toegang ontzeggen. De toegangsontzegging kan van tijdelijke of permanente aard zijn en geldt mogelijk ook voor de bedrijven waarmee wij samenwerken.
Tevens kan worden besloten om de politie of de gemeente specifiek te informeren, danwel dat wij een algemene melding maken. Een aangifte zal een slachtoffer zelf moeten doen.

Ook het (bar)personeel houdt de mensen op de dansvloer in de gaten. Als een personeelslid opmerkt dat iemand wordt lastiggevallen, roepen we direct de beveiliging.

Mocht je onverhoopt toch een gevoel van onveiligheid ervaren, maak dan contact met de bedrijfsleiding of beveiliging. Wij kunnen dan op discrete wijze actie ondernemen.

Als de bedrijfsleiding of de beveiliging het probleem veroorzaken is het tevens mogelijk om een melding te doen via benjeoke@spetters.nl
Geef in de melding je naam, telefoonnummer, een korte omschrijving van wat er is voorgevallen en de datum van het incident door.
Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek door een vertrouwenspersoon die niet gerelateerd is aan het incident om verdere toelichting te geven, waarna wij gepaste maatregelen kunnen treffen of nader onderzoek kunnen doen.

EHBO

Het personeel heeft toegang tot middelen als verband, pleisters en gaas. Bij ongevallen kunnen we daarom eerste hulp verlenen en bellen we waar nodig een ambulance. Er is standaard een BHV'er in Spetters aanwezig.