Informatie voor ouders

Uw kind wil uitgaan bij Spetters. Een spannende stap, zowel voor u als uw kind. Wij informeren u daarom graag over de veiligheidsmaatregelen die wij getroffen hebben voor een veilig avondje stappen. Ook informeren we u graag over enkele maatregelen die de gemeente heeft getroffen. Wij willen namelijk dat onze gasten veilig uitgaan, maar ook veilig thuiskomen.

In Spetters

Spetters hecht veel waarde aan de veiligheid van haar bezoekers. Zo hebben we een streng deurbeleid, een zero tolerance beleid voor drugs en hebben we maatregelen genomen om ongewenste intimiteit te voorkomen of te verhelpen. Grote groepen, of groepen die voor spanning zorgen, weigeren we al aan de deur. We fouilleren iedereen die binnenkomt, zodat er geen messen of andere wapens bij ons binnen komen. Discriminatie, racisme, ongewenste intimiteit of intimidatie tolereren we logischerwijs niet. Personen die zich schuldig maken aan dit gedrag verwijderen we onmiddellijk uit het pand.

Onze beveiligers werken nauw samen met de politie. Indien er een grote vechtpartij dreigt te ontstaan nemen we direct contact op met de politie. De gecertificeerde beveiligers houden goed een oogje in het zeil en treden tijdig op.

Personen die zich onveilig voelen kunnen zich altijd melden bij de bar of garderobe met de zin "Is Angela er?". Bij het uitspreken van deze woorden weet het personeel dat de persoon in kwestie zich onveilig voelt en wordt onmiddellijk de beveiliging gehaald. Op deze manier verhelpen we ongewenste intimiteit of intimidatie.

Daarnaast zijn er camera's aanwezig. Het beeldmateriaal kunnen we terugkijken ter bewijsvoering. Beelden delen we waar nodig met de politie. Uiteraard hanteren wij hiervoor de geldende privacy regels. Onze privacyverklaring staat op deze website. 

Meer informatie vindt u in onze huisregels en onze pagina over sociale veiligheid.

Buiten Spetters

In danscafé Spetters is uw kind veilig, maar ons verantwoordelijkheidsgevoel reikt ook tot buiten de club. We handhaven de orde ook direct buiten ons bedrijf, eventueel in samenwerking met de politie. Mensen die niet zelfstandig veilig kunnen thuiskomen helpen we door een taxi te bellen of door vrienden te bellen die de persoon veilig kan thuisbrengen.

Binnen Zoetermeer is veel aandacht besteed aan veilige fietspaden, het zogenaamde Nachtnet. Deze fietspaden zijn goed belicht en liggen naast bewoonde gebieden. Ook zijn de tunnels fel verlicht en patrouilleert de politie vaker langs deze route. Door gebruik te maken van deze fietspaden vermindert uw kind het risico om onderweg verkeerde figuren tegen te komen.